Dlaczego Mental Win?

Czynników sukcesu w sporcie jest bardzo wiele:

 • Czynnik fizyczny:          kondycja i budowa.
 • Czynnik taktyczny:       taktyka, w której przygotowaniu   i wdrożeniu ogromną rolę odgrywa trener.
 • Czynnik techniczny:      technika, którą ćwiczymy, oparcie na talencie i zdolnościach.
 • Warunki:                      np. opieka medyczna, sprzęt, trenerzy, Sponsorzy, etc.
 • Czynnik psychiczny:  Siła i odporność psychiczna!

Wśród wielu czynników determinujących sukces sportowy, wśród zawodników o podobnym stopniu wytrenowania, jeden odgrywa zasadniczą rolę : Siła i odporność psychiczna

Żeby wygrywać, trzeba mieć MENTALNOŚĆ ZWYCIĘZCY

WNIOSKI Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ

Korelacja z wytrzymałością fizyczną:

 • Siła i odporność psychiczna skorelowana jest z fizyczną wytrzymałością i tolerancją na fizyczny dyskomfort.
 • Najbardziej skorelowane z wytrzymałością są: poczucie wpływu, pewność siebie.

Korelacja z miarami rehabilitacyjnymi:

Siła i odporność psychiczna skorelowana jest z:

 • Podatnością na przyszłe urazy
 • Radzeniem sobie z bólem
 • Nieprzestrzeganiem zaleceń rehabilitacyjnych w szpitalu
 • Nieprzestrzeganiem zaleceń rehabilitacyjnych w domu
 • Wyolbrzymianiem bólu, tzw. katastrofizowanie

Jakich efektów należy się spodziewać po wdrożeniu programu Mental Win?

 • Wyraźna poprawa efektywności sportowej,
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa zwycięstwa,
 • Nauka autorefleksji i autoanalizy własnych postaw i zachowań,
 • Świadoma korekta i wybór zachowań interpersonalnych prowadzących do sukcesu,
 • Przyzwyczajenie do pracy nad rozwojem mentalności zwycięzcy.