Oferta

Program MENTAL WIN dostępny jest w 2 modułach

  • BASIC - Pomiar, diagnoza poziomu siły i odporności psychicznej,  rekomendacje rozwojowe
  • GOLD - Program wzmacniania i rozwoju siły i odporności psychicznej

Objęcie modułem BASIC zalecane jest sportowcom/drużynom na każdym poziomie uprawiania wyczynowego sportu. Uzyskane wyniki mogą być nie tylko punktem wyjścia do zwiększenia szansy odniesienia sukcesu sportowego, ale także już na etapie preselekcji do uprawiania wyczynowego  umożliwiają wybór zawodników, mających większe predyspozycje do odnoszenia zwycięstw. 

Moduł GOLD skierowany jest do zawodników/drużyn stojących wobec konkretnych celów i wyzwań stawianych w profesjonalnym sporcie, szczególnie gdy w program przygotowawczy lub startowy zaangażowane są duże środki finansowe. Moduł GOLD nie tylko zwiększa szansę na osiągnięcie zakładanych celów sportowych, ale też jest doskonałym narzędziem zabezpieczającym zwrot z inwestycji sponsoringowej.

 

Moduł BASIC
Komunikacja programu Mental Win
Pomiar siły i odporności psychicznej
wypełnienie testu MTQ48
Diagnoza pomiaru siły i odporności psychicznej
Rekomendacje rozwojowe dla zawodnika, trenera oraz sztabu szkoleniowego w formie raportów
Sesja feedbackowa
Moduł GOLD
Wyniki badania
Szkolenie "UCanWin" dla zawodników oraz kadry szkoleniowej
Coaching indywidualny
Podsumowanie wyników
 
Ponowny pomiar / powrót do BASIC