Test MTQ48

Podstawą do realizacji programu są wyniki unikatowego testu MTQ48, badającego osobniczą siłę i odporność psychiczną, nie tylko w ujęciu ogólnym, ale we wszystkich jej składowych, czyli:

1. WYZWANIA

Radzenie sobie ze zmianą spowodowaną przez czynniki zewnętrzne.

Opisuje zakres, w jakim problemy, wyzwania czy zmiany postrzegasz jako szanse na rozwój

 Osoby z wysokimi wynikami:  

 • poszukują wyzwań
 • lubią rozwiązywać problemy
 • same kreują zmiany
 • poszukują zwiększenia swojej efektywności.

Osoby z niskimi wynikami:

 • nie lubią nagłych zmian
 • nie lubią być zaskakiwane
 • unikają wyzwań
 • obawiają się porażki

 2. ZAANGAŻOWANIE

Umiejętność konsekwentnego dążenia do celu pomimo pojawiających się trudności. 

Określa stopień, w jakim umiesz się zmobilizować i wytrwać, by zrealizować poczynione obietnice – tak względem siebie, jak i wobec przyjaciół, rodziny, trenera, managera…, niezależnie od problemów, jakie pojawiają się na drodze podczas realizacji celu.

 Osoby z wysokimi wynikami:  

 • trenują długo, utrzymując odpowiedni poziom koncentracji
 • są motywowane przez mierzalne cele i zadania
 • walczą do ostatniej minuty
 • lubią, gdy cele są jasne i czytelne

 Osoby z niskimi wynikami:

 • łatwo poddają się w obliczu porażki
 • trudno im skupić uwagę na zadaniu
 • nie lubią jasno określonych i mierzalnych celów
 • wykonywanie mniejszej liczby powtórzeń ćwiczenia na treningu

 3. PEWNOŚĆ SIEBIE

„Wewnętrzny monolog” mający wpływ na naszą postawę. 

Ludzie o wysokim poziomie pewności siebie wierzą w możliwość realizacji celów i zadań, które ludzie o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie będą postrzegać jako zbyt trudne. Ponadto ludzie ci wykazują większy optymizm w życiu codziennym.

Wiara we własne umiejętności:

 • ludzie Ci są przekonani o swojej wartości. Ich samoocena mniej zależy od innych

Pewność siebie w relacjach interpersonalnych:

 • ludzi tych trudno jest zastraszyć czy poddać wpływowi innych. 

Osoby z wysokimi wynikami:

 • są wytrwałe
 • niepowodzenia zwiększają ich determinację do osiągania celu
 • bardzo dobrze radzą sobie z prowokacją przeciwnika
 • potrafią powtórzyć wynik z treningu  podczas zawodów
 • nie poddają się w strategicznych momentach

Osoby z niskimi wynikami:

 • poddają się, gdy spotykają ich choćby drobne niepowodzenia
 • nie podejmują się zadań, które wydają się im trudne
 • trenują poniżej swoich możliwości

4. POCZUCIE WPŁYWU

Pomaga ustalić zakres, w obrębie którego czujesz, że sprawujesz kontrolę nad swoim życiem i emocjami

Niektórzy ludzie czują, że kontrolują swoje życie i to, co się im przytrafia. Inni czują, że przytrafiają im się różne rzeczy, i że w niewielkim stopniu wpływają oni na przebieg wydarzeń.

Skala Poczucie wpływu składa się z dwóch elementów:

 • Poczucie wpływu na własne życie 
 • Umiejętność zarządzania emocjami

Osoby z wysokimi wynikami:

 • mają poczucie wpływu na to, co się z nimi dzieje
 • są w stanie zajmować się i zarządzać kilkoma rzeczami na 
 • dobrze planują i zarządzają swoim czasem

Osoby z niskimi wynikami:

 • nie czują swojego wpływu na bieg wydarzeń
 • preferują zajmowanie się jedną rzeczą na raz
 • mają słabo rozwinięte umiejętności planowania

Co warto wiedzieć o teście MTQ48?

Bada siłę i odporność psychiczną, czyli zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją. Znajduje szerokie zastosowanie w sporcie, polecany zarówno zawodnikom, jak i trenerom. Daje możliwość przyjrzenia się indywidualnemu podejściu do wyzwań i zmian.

 • 16% badanej populacji osiąga wyniki niskie (1-3),
 • 68% wyniki średnie  (4-7),
 • 16% wyniki wysokie (8- 10).

Dlatego wyniki  9 i 10 w każdym czynniku są tymi, do których warto dążyć, gdyż one dają Mentalność Zwycięzcy.

Proces realizacji

Wyniki testu są punktem wyjścia do stworzenia indywidualnego programu szkoleniowego, mającego na celu rozwój tych czynników, gdzie wykryto potencjał do wzmocnienia lub podniesienia. Zespół specjalistów pod kierunkiem doświadczonego Lidera Merytorycznego dobiera zestaw działań i technik najbardziej wskazanych i skutecznych. Dla każdego sportowca budowany jest indywidualny program oraz specjalnie dobierany zespół trenerów. Istnieje możliwość objęcia programem Mental Win innych członków ekipy sportowej (trenerzy, fizjoterapeuci, działacze).