Czy baza danych to środek trwały dla firmy?

Kiedy przedsiębiorca nabywa rzeczy, urządzenia i maszyny, które wykorzystuje się bezpośrednio w firmie rodzi się pytanie czy może on wprowadzić je w pozycji wydatków w kosztach podatkowych. Odliczone wydatki wpływają pozytywnie na uzyskiwany przychód w firmie, co stanowi oczywiście korzystną sytuacją dla każdego przedsiębiorcy. Jednakże nie zawsze tak łatwo jest ocenić czy wybrane dobro można wliczyć to tej grupy wydatków. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji różnią się od innych nabywanych przedmiotów czy urządzeń. Chodzi przede wszystkim o to, że wartości te nie widnieją jako jednorazowe wydatki czy koszty, ale będą pojawiać się co miesiąc przez konkretny okres czasu. Jak więc przedstawia się nabycie bazy danych?

Baza danych stanowi dla firmy wartość niematerialną i prawną, którą również można amortyzować. Jednakże w odniesieniu do przepisów, które obowiązują na dzień dzisiejszy baza danych nie może zostać zakwalifikowana do środków trwałych firmy. Taki werdykt otrzymujemy ze względu na fakt, że baza nie klasyfikuje się jako budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością. Nie jest również maszyną urządzeniem czy środkiem transportu.