Czy każde biuro rachunkowe musi posiadać kasę fiskalną?

Prowadzenie biura rachunkowego to duże wyzwanie, gdyż odbywa się tam naprawdę wiele czynności, które wpływają na funkcjonowanie innych przedsiębiorstw. Chodzi zarówno o działalności jednoosobowe, jak i przedsiębiorstwa zatrudniające setki osób. Biuro rachunkowe zajmuje się przede wszystkim uzupełnianiem ksiąg podatkowych, wypełnianiem deklaracji oraz innymi usługami powiązanymi z prawem podatkowym. Właśnie dlatego rodzi się pytanie czy biuro rachunkowe potrzebuje kasy fiskalnej.

W Polsce obowiązuje ogólne rozporządzenia posiadania kasy fiskalnej, co zostało omówione w art. 111 ustawy 1 ustawy VAT. Podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników prowadzi ewidencję właśnie, dzięki stosowaniu kasy fiskalnej. Oprócz tego konieczne jest również wystawianie oraz wydawanie paragonów fiskalnych.

Na podstawie przepisów wiadomo, że w biurze nie można obejść się bez kasy fiskalnej w sytuacji, kiedy usługi świadczy się na rzecz osób prywatnych. Z kolei, kiedy osoby korzystające z usług biura to osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjnej nieposiadające osobowości prawnej, wystawia się fakturę. Wiąże się to z tym, że w takim przypadku kasa fiskalna nie stanowi  niezbędnego wyposażenia firmy.