Dzięki Google Ads nasza strona może w łatwy i szybki sposób stać się widoczna w wyszukiwarce Google oraz zacząć generować duży ruch. Takie rozwiązanie, małym nakładem pracy, przynosi spore korzyści. Po co więc nam content marketing? Jest on przecież czasochłonny i wymaga dużego zaangażowania. Z drugiej jednak strony, gdyby nie miał żadnych zalet i nie przynosił korzyści, nikt by go nie stosował. Pozostaje więc pytanie: w co, w takim razie, powinniśmy zainwestować, by móc zdobyć dla siebie jak największe profity?

Google Ads a Content marketing

Google Ads to system reklamowy Google, który – za odpowiednią opłatą – sprawia, iż link do naszej strony jest lepiej widoczny dla użytkowników w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense. Jest to łatwy i szybki sposób na generowanie ruchu na naszej stronie.

Content marketing to natomiast strategia marketingowa, która opiera się na tworzeniu ciekawych treści na tematy interesujące naszych czytelników. Dzięki takiemu przekazywaniu profesjonalnych informacji możemy zyskać sobie uznanie odbiorców trafiających na naszą stronę. Dodatkowo budujemy zaangażowaną społeczność oraz przekonujemy do siebie potencjalnych stałych klientów.

Google Ads i content marketing – różnice

Zarówno Google Ads, jak i content marketing są działaniami promocyjnymi, których zadaniem jest zwiększenie liczby klientów. To jest jednak jedyne, co je łączy, gdyż tak naprawdę można by stwierdzić, że są swoimi przeciwieństwami.

  • Czas – decydując się na Google Ads, możemy w dość krótkim czasie znaleźć nowych klientów. Chcąc natomiast zainwestować w content marketing musimy liczyć się z tym, iż jest to czasochłonna oraz niezwykle angażująca strategia marketingowa. Ponadto na jej efekty musimy czekać nawet kilka miesięcy.
  • Generowanie ruchu – Google Ads generuje nam duży ruch w krótkim czasie, jednak gdy zrezygnujemy z tego działania promocyjnego, wejścia na naszą stronę automatycznie znikną. Natomiast w przypadku pozycjonowania nie da się włączyć czy wyłączyć tego procesu – on cały czas będzie trwać. Tym samym również ruch na naszej stronie będzie stały i nie zniknie od razu jak w przypadku Google Ads.
  • Budżet – w żadnym z tych przypadków nie ma narzuconego limitu, wszystko zależy od aktualnych możliwości finansowych firmy. Niemniej jednak w przypadku mikroprzedsiębiorców inwestycja w Google Ads mieści się w granicy 500–3000 złotych netto. Z kolei koszt 4 artykułów na bloga kosztuje zwykle 500–1000 złotych netto. Należy przy tym pamiętać, że aby móc pozyskiwać linki zewnętrze, należy doliczyć tyle samo pieniędzy.

Content marketing vs Google Ads – co wybrać?

Na to pytanie, jak w wielu przypadkach dotyczących marketingu, nie ma jednej i niezawodnej odpowiedzi, która sprawdzi się u każdego. Wszystko bowiem zależy od potrzeb naszej firmy oraz budżetu, który chcemy (oraz możemy) przeznaczyć na jej rozwijanie. Warto jednak wziąć pod uwagę, iż Google Ads przydaje się wtedy, gdy strona dopiero zaczyna swoją działalność i potrzebuje dużej ilości klientów w jak najkrótszym czasie.

Content marketing natomiast jest doskonały dla firm, które mogą pozwolić sobie na czekanie na rezultaty nawet przez kilka miesięcy. Początkowe trudy wynagrodzi im bowiem stabilny przyrost klientów.

Oczywiście, nic nie stoi także na przeszkodzie, by stosować obie te metody jednocześnie.

Początkujący przedsiębiorcy nie mają łatwo, gdyż na rynku funkcjonuje wiele firm czy przedsiębiorstw, które oprócz tego, że posiadają grono stałych klientów, to dodatkowo mają już doświadczenie w biznesie. Prowadzenie księgowości na pewno przysparza sporych trudności, dlatego warto zainteresować się wsparciem w tej dziedzinie. Mała księgowość online to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną rozliczać się samodzielnie i korzystać z programu bazującego na księdze przychodów i rozchodów. Została stworzona z myślą o mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Nie ma lepsze rozwiązania dla osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku. Mała księgowość online to proste, szybkie i jednocześnie niedrogie rozwiązanie. Przychody nie mogą jednak przekraczać 2 000 000 euro w poprzednim roku działalności.

Przy pomocy programu mała księgowość online, przedsiębiorca może chronić dane osobowe związane nie tylko z samą firmą, ale również jej kontrahentami. Odbywa się tutaj elektroniczna kontrola wydatków, bezustanny dostęp do danych w chmurze, kontrolowanie partnerów biznesowych oraz wsparcie od ekspertów z zakresu prawa, księgowości oraz kadr i płac.

W nowej firmie przedsiębiorca często nie posiada dużych finansów na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem księgowości. Dlatego zamiast zatrudniać osoby do tego powołane, zdecydowanie lepiej zrobić to samemu, jednakże przy pomocy dobrze przygotowanego programu.

Składki ZUS to jedno z podstawowych obciążeń każdej firmy. Jednakże na początku prowadzenia działalności można skorzystać z szeregu ulg, które uławiają rozpoczęcie funkcjonowania firmy oraz lepsze poznanie rynku. Kiedy mamy do czynienia z niepełnosprawnym przedsiębiorcom, można udzielić mu dodatkowych ulg. Chodzi o całkowitą refundację opłat.

Kiedy działalności podejmuje się rencista ,ma on prawo do skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego. Osoby, które posiadają prawo do renty w związku z niezdolnością do pracy podlegają zarówno ubezpieczeniom emerytalnym, jak i rentowym. W przypadku renty socjalnej należy przestrzegać takich samych zasad. Reasumując, niepełnosprawny przedsiębiorca powinien udać się do urzędu ubezpieczeń społecznych oraz wprowadzić konkretne zmiany w ilości opłacanych podatków.

Kiedy wziąć pod uwagę osoby, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie mają obowiązku uiszczania ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych.

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą skorzystać chociażby z ulgi na start czy wybrać formę opłacania składek społecznych. Dodatkowo, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy przez 24 miesiące. Kolejna zaleta to Mały ZUS.

Przedsiębiorcy regularnie wzywani są do urzędów pracy, gdyż nie we wnioskach przez nich wypełnionych pojawiają się błędy bądź niedopatrzenia. Jest to związane przede wszystkim z brakiem jasnych oraz prostych przepisów. Najczęstszy błąd to wypłata środków na rzecz spółki cywilnej. Dowiedź się kto tutaj zawinił i co trzeba wyjaśniać.

Kiedy skorzystać ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dowiadujemy się, że o pożyczkę może wnioskować każdy wspólnik w spółce cywilnej. Przepisy są takie same w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową. Jednakże każda osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz. Właśnie z tego względu posiadanie udziałów w paru spółkach cywilnych niczego nie zmienia. Mikropożyczka przyznana zostanie tylko raz. Ta zasada nie odnosi się do spółki jawnej, gdyż ten rodzaj spółki traktowany jest jako przedsiębiorca.

Problem w urzędach wiąże się przede wszystkim z tym, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że pożyczkę można otrzymać tylko jeden raz. Jeśli więc przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej skorzystał z mikropożyczki, nie może się o nią starać po raz kolejny. Nawet kiedy chodzi o jego prywatną działalność bądź inną spółkę. Znajomość tych przepisów zaoszczędzi pracy, nerwów oraz czasu zarówno osobom pracującym w urzędach, jak i przedsiębiorcom.

Wynagrodzenie w większości firm wypłaca się z dołu, czyli po przepracowanym miesiącu na koncie pojawia się wypłata. Nie musi tak być, a co więcej część pracodawców decyduje się na wypłacenie wynagrodzeń zaliczkowych. Czy to dobre rozwiązanie, a może komplikowanie działalności firmy?

Przepisy jasno informują, że wypłacanie wynagrodzenia musi odbywać się minimum raz w miesiącu oraz w stałym i wyznaczonym terminie. Wynagrodzenie wypłacane z dołu należy przekazać pracownikowi najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni od rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Z reguły wynagrodzenie wypłaca się w postaci pieniężnej. Inna forma niż pieniężna jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, kiedy mowa o tym w ustawowych przepisach prawa pracy bądź w układzie zbiorowym pracy. Większość osób decyduje się na otrzymanie wynagrodzenia na rachunek płatniczy. Jednakże w razie wyjątku po przekazaniu odpowiedniego wniosku można otrzymywać pieniądze do rąk własnych.

Zaliczka otrzymana przed wypłatą to nic innego jak otrzymanie części wypłaty przedterminowo. Odbywa się to na wyraźną prośbę pracownika, a pracodawca może się na to zgodzić, ale nie ma takiego obowiązku.

Ta sytuacja sprawdza się jednak w przypadkach, kiedy należy zapłacić pracownikowi, a jego końcowe wynagrodzenie nie zostało jeszcze poznane. Chodzi o pieniądze, które liczy się w oparciu o efekty pracy, uzyskane premie od utargu oraz inne sytuacje. Wtedy wynagrodzenie powiększa się o dodatkowe bonusy czy premie. Podstawową kwotę wynagrodzenia przesyła się do pracownika w pierwszej kolejności, aby następnie przelać dodatkową sumę po jej dokładnym wyliczeniu. W takiej sytuacji również mamy do czynienia z zaliczką na wynagrodzenie.

Prowadzenie działalności wiąże się z szeregiem podejmowanych decyzji jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jedną z pierwszych jest wybór metody rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na przykład na ryczałt. Ten sposób polega na obliczaniu opodatkowania od całego przychodu. W tym przypadku nie można pomniejszyć go o koszty jego uzyskania. Stawki ryczałtu różnią się między sobą, a do tego nie każdy może zdecydować się na tę formę rozliczanie.

Zryczałtowany podatek powstał z myślą o osobach fizycznych, które osiągają przychody z działalności pozarolniczej, najmu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o zbliżonym charakterze. Oprócz tego ten sposób rozliczania mogą wybrać osoby duchowne.

Zakłada się jednak pewne wyjątki i chodzi o podatników, którzy podpisali porozumienie ze swoimi kontrahentami w ramach prowadzonej działalności. W takiej sytuacji nie mogą oni skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

Oprócz tego, nie można przekraczać też konkretnych kwot, kiedy chodzi zarobki. W przypadku działalności prowadzonej samodzielnie bądź w formie spółki cywilnej oraz jawnej jest to 1 128 825 zł rocznie. Z kolei w przypadku samodzielnej działalności bądź spółki cywilnej i jawnej rozliczanej kwartalnie chodzi o kwotę przychodu 112 882, 50 zł, czyli 25 000 euro.

Karta podatkowa to najmniej skomplikowana forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to związane z tym, że nie trzeba w niej prowadzić księgowości, a dodatkowo podatek nie osiąga wysokich pułapów, co stanowi kolejną zaletę. Podatek nie zależy od dochodów, stąd karta podatkowa bez wątpienia oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorcy. To idealne rozwiązanie dla osób, które zatrudniają małą ilość pracowników. W tym przypadku miesięczny podatek określa naczelnik urzędu skarbowego. Bierze on pod uwagę rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Uwzględnia również ilość zatrudnionych osób i liczbę mieszkańców w miejscowości, gdzie odbywa się działalność.

To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mogą pochwalić się solidnymi zarobkami, jednakże problemy zaczynają się, kiedy wystąpi strata. Niestety, w sytuacji, kiedy firma nie zarabia, podatek również trzeba zapłacić.

Ten rodzaj podatku dostępny jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową bądź wytwórczo-usługową. Oprócz tego dotyczy to usług z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami oraz napojami alkoholowymi. Przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się handlem detalicznym artykułami nieżywnościowymi, jednakże w pewnymi wyjątkami również mogą skorzystać z tej metody rozliczania. Chodzi również o gastronomię, usługi edukacyjne oraz usługi transportowe.

Założenie firmy to wyzwanie dla wielu osób, jednakże wszystkie czynności z tym związane nie są tak skomplikowane jak może się to wydawać. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o system elektroniczny w którym można znaleźć informacje na temat wszystkich zarejestrowanych działalności gospodarczych.

Mowa o CEIDG dlatego, że zanim firma zostanie założona konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku właśnie do tej instytucji. Może się to odbywać w formie elektronicznej, co jest rekomendowane przede wszystkim w trakcie zmagania się ze światową pandemią. W tej sytuacji wniosek wypełnia się przez Internet i dostarcza do CEIDG przy pomocy Profilu Zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu.

Kiedy przedsiębiorca nie posiada Profilu Zaufanego bądź podpisu może wypełnić dokument online, a następnie wydrukować go. Musi znaleźć się na nim również podpis i w takiej formie należy dostarczyć go do urzędu miasta bądź gminy.

Jeszcze jedna opcja to udanie się do właściwej instytucji oraz ręcznym wypełnieniu formularzy papierowych.

Ostatnia z możliwości polega na wysłaniu list poleconego, jednakże musi zawierać on notarialne potwierdzenie.

Badania psychotechniczne przeznaczone są dla pracowników bądź kandydatów, którzy pragną podjąć się konkretnych obowiązków zawodowych. Chodzi głównie o osoby poruszające się samochodem, jednakże to nie jedyny zawód wymagający tego typu testów.

Badania psychotechniczne powstały z myślą o pracownikach podejmujących się pracy kierowców, czyli dostawcy, kurierzy oraz osoby samozatrudnione. Uzyskują oni orzeczenie psychologiczne, które jest ważne przez 5 lat. Oprócz tego badania wymagają osoby podejmujące się pracy instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy i operatorów maszyn oraz urządzeń. Nie mogą się bez nich obejść górnicy, motorniczy tramwaju, operatorzy różnorodnych pojazdów, strażnicy miejscy, a także pracownicy agencji ochronny. Warto też wspomnieć o sędziach oraz detektywach.

W trakcie badania odbywa się wywiad bezpośredni oraz obserwacja osoby poddawanej badaniu. Korzysta się również z narzędzi diagnostycznych i ocenia osobę badaną pod różnymi względami. Bierze się pod uwagę sprawność intelektualną, osobowość oraz sprawność psychomotoryczną.

Firma składa się z wielu środków trwałych, a jedne z nich to budynku. Zalicza się je bez wątpienia do najcenniejszych majątków firmy. Ten rodzaj środków trwałych rozlicza się w czasie, a służą do tego odpisy amortyzacyjne. Właśnie z tego względu warto wiedzieć jakie stawki zastosować oraz jak odbywa się sama amortyzacja.

Odpisy amortyzacyjnej to nic inne jak rozliczanie w czasie wydatków, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. Odpisy te sprawiają, że dochód do opodatkowania ulega znacznej redukcji. Zasady wykonywania odpisów nie zawsze są takie same, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami. To właśnie rodzaj środka trwałego warunkuje wysokość odpisów amortyzacyjnych. Z kolei kiedy chodzi o budynki, podział jest ściśle związany z ich przeznaczeniem, czyli mogą to być budynki mieszkalne bądź niemieszkalne.

Amortyzacji podlegają budynki, które stanowią własność bądź współwłasność podatnika, ale jednocześnie nabyto je bądź powstały we własnym zakresie. Chodzi o nieruchomości kompletne oraz zdalne do użytkowania . Budynki podlegają stawce 1,5%. Jednakże w wybranych przypadkach stawkę tę można zmienić.