Ubezpieczenia dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Składki ZUS to jedno z podstawowych obciążeń każdej firmy. Jednakże na początku prowadzenia działalności można skorzystać z szeregu ulg, które uławiają rozpoczęcie funkcjonowania firmy oraz lepsze poznanie rynku. Kiedy mamy do czynienia z niepełnosprawnym przedsiębiorcom, można udzielić mu dodatkowych ulg. Chodzi o całkowitą refundację opłat.

Kiedy działalności podejmuje się rencista ,ma on prawo do skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego. Osoby, które posiadają prawo do renty w związku z niezdolnością do pracy podlegają zarówno ubezpieczeniom emerytalnym, jak i rentowym. W przypadku renty socjalnej należy przestrzegać takich samych zasad. Reasumując, niepełnosprawny przedsiębiorca powinien udać się do urzędu ubezpieczeń społecznych oraz wprowadzić konkretne zmiany w ilości opłacanych podatków.

Kiedy wziąć pod uwagę osoby, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie mają obowiązku uiszczania ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych.

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą skorzystać chociażby z ulgi na start czy wybrać formę opłacania składek społecznych. Dodatkowo, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy przez 24 miesiące. Kolejna zaleta to Mały ZUS.