W jaki sposób amortyzuje się budynki?

Firma składa się z wielu środków trwałych, a jedne z nich to budynku. Zalicza się je bez wątpienia do najcenniejszych majątków firmy. Ten rodzaj środków trwałych rozlicza się w czasie, a służą do tego odpisy amortyzacyjne. Właśnie z tego względu warto wiedzieć jakie stawki zastosować oraz jak odbywa się sama amortyzacja.

Odpisy amortyzacyjnej to nic inne jak rozliczanie w czasie wydatków, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. Odpisy te sprawiają, że dochód do opodatkowania ulega znacznej redukcji. Zasady wykonywania odpisów nie zawsze są takie same, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami. To właśnie rodzaj środka trwałego warunkuje wysokość odpisów amortyzacyjnych. Z kolei kiedy chodzi o budynki, podział jest ściśle związany z ich przeznaczeniem, czyli mogą to być budynki mieszkalne bądź niemieszkalne.

Amortyzacji podlegają budynki, które stanowią własność bądź współwłasność podatnika, ale jednocześnie nabyto je bądź powstały we własnym zakresie. Chodzi o nieruchomości kompletne oraz zdalne do użytkowania . Budynki podlegają stawce 1,5%. Jednakże w wybranych przypadkach stawkę tę można zmienić.