Badania psychotechniczne – dla kogo?

Badania psychotechniczne przeznaczone są dla pracowników bądź kandydatów, którzy pragną podjąć się konkretnych obowiązków zawodowych. Chodzi głównie o osoby poruszające się samochodem, jednakże to nie jedyny zawód wymagający tego typu testów.

Badania psychotechniczne powstały z myślą o pracownikach podejmujących się pracy kierowców, czyli dostawcy, kurierzy oraz osoby samozatrudnione. Uzyskują oni orzeczenie psychologiczne, które jest ważne przez 5 lat. Oprócz tego badania wymagają osoby podejmujące się pracy instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy i operatorów maszyn oraz urządzeń. Nie mogą się bez nich obejść górnicy, motorniczy tramwaju, operatorzy różnorodnych pojazdów, strażnicy miejscy, a także pracownicy agencji ochronny. Warto też wspomnieć o sędziach oraz detektywach.

W trakcie badania odbywa się wywiad bezpośredni oraz obserwacja osoby poddawanej badaniu. Korzysta się również z narzędzi diagnostycznych i ocenia osobę badaną pod różnymi względami. Bierze się pod uwagę sprawność intelektualną, osobowość oraz sprawność psychomotoryczną.