W jaki sposób zakłada się firmę?

Założenie firmy to wyzwanie dla wielu osób, jednakże wszystkie czynności z tym związane nie są tak skomplikowane jak może się to wydawać. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o system elektroniczny w którym można znaleźć informacje na temat wszystkich zarejestrowanych działalności gospodarczych.

Mowa o CEIDG dlatego, że zanim firma zostanie założona konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku właśnie do tej instytucji. Może się to odbywać w formie elektronicznej, co jest rekomendowane przede wszystkim w trakcie zmagania się ze światową pandemią. W tej sytuacji wniosek wypełnia się przez Internet i dostarcza do CEIDG przy pomocy Profilu Zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu.

Kiedy przedsiębiorca nie posiada Profilu Zaufanego bądź podpisu może wypełnić dokument online, a następnie wydrukować go. Musi znaleźć się na nim również podpis i w takiej formie należy dostarczyć go do urzędu miasta bądź gminy.

Jeszcze jedna opcja to udanie się do właściwej instytucji oraz ręcznym wypełnieniu formularzy papierowych.

Ostatnia z możliwości polega na wysłaniu list poleconego, jednakże musi zawierać on notarialne potwierdzenie.