Dlaczego karta podatkowa jest atrakcyjną formą rozliczania?

Karta podatkowa to najmniej skomplikowana forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to związane z tym, że nie trzeba w niej prowadzić księgowości, a dodatkowo podatek nie osiąga wysokich pułapów, co stanowi kolejną zaletę. Podatek nie zależy od dochodów, stąd karta podatkowa bez wątpienia oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorcy. To idealne rozwiązanie dla osób, które zatrudniają małą ilość pracowników. W tym przypadku miesięczny podatek określa naczelnik urzędu skarbowego. Bierze on pod uwagę rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Uwzględnia również ilość zatrudnionych osób i liczbę mieszkańców w miejscowości, gdzie odbywa się działalność.

To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mogą pochwalić się solidnymi zarobkami, jednakże problemy zaczynają się, kiedy wystąpi strata. Niestety, w sytuacji, kiedy firma nie zarabia, podatek również trzeba zapłacić.

Ten rodzaj podatku dostępny jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową bądź wytwórczo-usługową. Oprócz tego dotyczy to usług z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami oraz napojami alkoholowymi. Przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się handlem detalicznym artykułami nieżywnościowymi, jednakże w pewnymi wyjątkami również mogą skorzystać z tej metody rozliczania. Chodzi również o gastronomię, usługi edukacyjne oraz usługi transportowe.