Karta podatkowa to najmniej skomplikowana forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to związane z tym, że nie trzeba w niej prowadzić księgowości, a dodatkowo podatek nie osiąga wysokich pułapów, co stanowi kolejną zaletę. Podatek nie zależy od dochodów, stąd karta podatkowa bez wątpienia oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorcy. To idealne rozwiązanie dla osób, które zatrudniają małą ilość pracowników. W tym przypadku miesięczny podatek określa naczelnik urzędu skarbowego. Bierze on pod uwagę rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Uwzględnia również ilość zatrudnionych osób i liczbę mieszkańców w miejscowości, gdzie odbywa się działalność.

To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mogą pochwalić się solidnymi zarobkami, jednakże problemy zaczynają się, kiedy wystąpi strata. Niestety, w sytuacji, kiedy firma nie zarabia, podatek również trzeba zapłacić.

Ten rodzaj podatku dostępny jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową bądź wytwórczo-usługową. Oprócz tego dotyczy to usług z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami oraz napojami alkoholowymi. Przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się handlem detalicznym artykułami nieżywnościowymi, jednakże w pewnymi wyjątkami również mogą skorzystać z tej metody rozliczania. Chodzi również o gastronomię, usługi edukacyjne oraz usługi transportowe.

6 W jaki sposób odbywa się opłacanie JPK7?

1 października w polskim prawie miała miejsce zmiana przepisów odnośnie czynnych podatników VAT. Precyzując, chodzi o to, że mają oni obowiązek składania nowych struktur JPK. Deklaracje, które składano do tej pory, nie mają już żadnego znaczenia i można je było składać jedynie za trzeci kwartał.

Nowe struktury JPK wyglądają nieco inaczej niż wcześniejsze. Rozliczenie podatku VAT odbywa się teraz w części deklaracyjnej JPK. Jest to możliwe, dzięki kliknięciu w menu zobowiązania. Następnie w zakładce Księgowość należy umieścić właściwe pozycje. Odbywa się to po zweryfikowaniu rozliczenia z pozycji części deklaracyjnej. Zmiany te nie są duże, jednakże trzeba się do nich po prostu przyzwyczaić.

Czynni podatnicy VAT to tak naprawdę większa część płatników, dlatego należy na bieżąco śledzić zmiany przepisów, wprowadzane nowelizacje czy modyfikacje. Nowe JPK obowiązuje już teraz i rozliczać go trzeba za kolejny, IV kwartał w roku.

 

Od 1 stycznia podatek w formie ryczałtu stanie się o wiele bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców. Dla osób niewtajemniczonych, ryczałt jest jedną z form opodatkowania, gdzie wysokość ponoszonych kosztów prowadzenia działalności nie odgrywa żadnej roli. Rozliczenie podatku odbywa się w oparciu o określone stawki od uzyskanego przychodu, którego nie pomniejsza się o wartości, które obowiązują w innych formach rozliczenia. Przedsiębiorca ma jedynie możliwość pomniejszyć przychód o bieżąco zapłacone składki ZUS.

Rozliczanie w formie ryczałtu sprawdzi się w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, albo takich przedsiębiorców, których przychody nie przekroczyły kryterium ryczałtowego. Od stycznia limit ten wynosi 2 mln euro. Oprócz tego po nowym roku pomniejszy się lista przedsiębiorców, którzy na dzień dzisiejszy nie posiadają prawa do korzystania z ryczałtu.

Oprócz tego jedną z największych zalet jest obniżenie wybranych stawek ryczałtu do 17% (wcześniej było to 20%). Sytuacja ta odnosi się przede wszystkim do wolnych zawodów, których lista również zostanie zmodyfikowana. Z kolei wybrane usługi od stycznia mogą rozliczać się w oparciu o 15% stawkę.