Zryczałtowany podatek – dla kogo?

Prowadzenie działalności wiąże się z szeregiem podejmowanych decyzji jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jedną z pierwszych jest wybór metody rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na przykład na ryczałt. Ten sposób polega na obliczaniu opodatkowania od całego przychodu. W tym przypadku nie można pomniejszyć go o koszty jego uzyskania. Stawki ryczałtu różnią się między sobą, a do tego nie każdy może zdecydować się na tę formę rozliczanie.

Zryczałtowany podatek powstał z myślą o osobach fizycznych, które osiągają przychody z działalności pozarolniczej, najmu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o zbliżonym charakterze. Oprócz tego ten sposób rozliczania mogą wybrać osoby duchowne.

Zakłada się jednak pewne wyjątki i chodzi o podatników, którzy podpisali porozumienie ze swoimi kontrahentami w ramach prowadzonej działalności. W takiej sytuacji nie mogą oni skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

Oprócz tego, nie można przekraczać też konkretnych kwot, kiedy chodzi zarobki. W przypadku działalności prowadzonej samodzielnie bądź w formie spółki cywilnej oraz jawnej jest to 1 128 825 zł rocznie. Z kolei w przypadku samodzielnej działalności bądź spółki cywilnej i jawnej rozliczanej kwartalnie chodzi o kwotę przychodu 112 882, 50 zł, czyli 25 000 euro.