Wynagrodzenie w większości firm wypłaca się z dołu, czyli po przepracowanym miesiącu na koncie pojawia się wypłata. Nie musi tak być, a co więcej część pracodawców decyduje się na wypłacenie wynagrodzeń zaliczkowych. Czy to dobre rozwiązanie, a może komplikowanie działalności firmy?

Przepisy jasno informują, że wypłacanie wynagrodzenia musi odbywać się minimum raz w miesiącu oraz w stałym i wyznaczonym terminie. Wynagrodzenie wypłacane z dołu należy przekazać pracownikowi najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni od rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Z reguły wynagrodzenie wypłaca się w postaci pieniężnej. Inna forma niż pieniężna jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, kiedy mowa o tym w ustawowych przepisach prawa pracy bądź w układzie zbiorowym pracy. Większość osób decyduje się na otrzymanie wynagrodzenia na rachunek płatniczy. Jednakże w razie wyjątku po przekazaniu odpowiedniego wniosku można otrzymywać pieniądze do rąk własnych.

Zaliczka otrzymana przed wypłatą to nic innego jak otrzymanie części wypłaty przedterminowo. Odbywa się to na wyraźną prośbę pracownika, a pracodawca może się na to zgodzić, ale nie ma takiego obowiązku.

Ta sytuacja sprawdza się jednak w przypadkach, kiedy należy zapłacić pracownikowi, a jego końcowe wynagrodzenie nie zostało jeszcze poznane. Chodzi o pieniądze, które liczy się w oparciu o efekty pracy, uzyskane premie od utargu oraz inne sytuacje. Wtedy wynagrodzenie powiększa się o dodatkowe bonusy czy premie. Podstawową kwotę wynagrodzenia przesyła się do pracownika w pierwszej kolejności, aby następnie przelać dodatkową sumę po jej dokładnym wyliczeniu. W takiej sytuacji również mamy do czynienia z zaliczką na wynagrodzenie.

 

Karta podatkowa to najmniej skomplikowana forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to związane z tym, że nie trzeba w niej prowadzić księgowości, a dodatkowo podatek nie osiąga wysokich pułapów, co stanowi kolejną zaletę. Podatek nie zależy od dochodów, stąd karta podatkowa bez wątpienia oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorcy. To idealne rozwiązanie dla osób, które zatrudniają małą ilość pracowników. W tym przypadku miesięczny podatek określa naczelnik urzędu skarbowego. Bierze on pod uwagę rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Uwzględnia również ilość zatrudnionych osób i liczbę mieszkańców w miejscowości, gdzie odbywa się działalność.

To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mogą pochwalić się solidnymi zarobkami, jednakże problemy zaczynają się, kiedy wystąpi strata. Niestety, w sytuacji, kiedy firma nie zarabia, podatek również trzeba zapłacić.

Ten rodzaj podatku dostępny jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową bądź wytwórczo-usługową. Oprócz tego dotyczy to usług z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami oraz napojami alkoholowymi. Przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się handlem detalicznym artykułami nieżywnościowymi, jednakże w pewnymi wyjątkami również mogą skorzystać z tej metody rozliczania. Chodzi również o gastronomię, usługi edukacyjne oraz usługi transportowe.

 

Kiedy przedsiębiorca nabywa rzeczy, urządzenia i maszyny, które wykorzystuje się bezpośrednio w firmie rodzi się pytanie czy może on wprowadzić je w pozycji wydatków w kosztach podatkowych. Odliczone wydatki wpływają pozytywnie na uzyskiwany przychód w firmie, co stanowi oczywiście korzystną sytuacją dla każdego przedsiębiorcy. Jednakże nie zawsze tak łatwo jest ocenić czy wybrane dobro można wliczyć to tej grupy wydatków. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji różnią się od innych nabywanych przedmiotów czy urządzeń. Chodzi przede wszystkim o to, że wartości te nie widnieją jako jednorazowe wydatki czy koszty, ale będą pojawiać się co miesiąc przez konkretny okres czasu. Jak więc przedstawia się nabycie bazy danych?

Baza danych stanowi dla firmy wartość niematerialną i prawną, którą również można amortyzować. Jednakże w odniesieniu do przepisów, które obowiązują na dzień dzisiejszy baza danych nie może zostać zakwalifikowana do środków trwałych firmy. Taki werdykt otrzymujemy ze względu na fakt, że baza nie klasyfikuje się jako budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością. Nie jest również maszyną urządzeniem czy środkiem transportu.