Prowadzisz działalność? Wypełniasz PIT-36? Oto jakie koszty uzyskania przychodu możesz odliczyć.

Rozliczasz się na zasadach ogólnych? Składasz roczną deklarację podatkową na druku PIT-36? Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i zastanawiasz się, jakie koszty uzyskania przychodu możesz wpisać w deklaracji i odliczyć od podatku? Jakie Twoje wydatki są kosztami uzyskania przychodów? Podpowiadamy w poniższym artykule!

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to najogólniej mówiąc koszty prowadzenia Twojej działalności, ale nie wszystkie! Należą do nich te wydatki, które są konieczne w celu osiągnięcia przychodów. Przychód z Twojej działalności, pomniejszony o te koszty, stanowi Twój dochód, od którego zapłacisz podatek PIT. Im większe koszty, tym mniejszy podatek, ale uwaga – nie każdy przedsiębiorca może ująć te koszty w rozliczeniu. Tylko ci podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub płacący podatek liniowy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania tymi kosztami.

Jakie koszty uzyskania przychodów rozróżniamy?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, rozliczającym swoje dochody na druku PIT 36, jako koszty uzyskania przychodów możesz zakwalifikować wydatki poniesione w celu osiągnięcia konkretnych przychodów lub te poniesione na zachowanie, lub zabezpieczenia źródła przychodów, co definiuje artykuł 22 ust. 1 w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym samym artykule możemy przeczytać, że do tych kosztów jednak nie możemy obligatoryjnie ująć kosztów wyróżnionych w artykule 23 tej samej ustawy, w tym między innymi:

 • wydatków poniesionych na reprezentację,
 • odsetek z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych,
 • wydatków na spłatę rat pożyczek i kredytów (kosztem może być jedynie część odsetkowa raty pożyczki, jeżeli została faktycznie opłacona),
 • odpisów amortyzacyjnych przekraczających wartość 150.000 zł w przypadku samochodów osobowych,
 • wydatków poniesionych na ubezpieczenie AC pojazdu osobowego w wartości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150.000 zł.

Wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów muszą być udokumentowane

Aby mogły wpływać na obniżenie podatku dochodowego, koszty uzyskania przychodów, o których mówiliśmy powyżej, muszą być ujęte w Księdze Przychodów i Rozchodów. Jednak, aby mogły być w niej ujęte, muszą być udokumentowane. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokumentami, uprawniającymi do zapisów w KPiR są:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki i dokumenty celne;
 • dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym;
 • Specjalne dowody księgowe, w tym:
  • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
  • noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
  • dowody przesunięć;
  • dowody opłat pocztowych i bankowych;
  • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3.

Wciąż zastanawiasz się jakie wydatki możesz zakwalifikować do kosztów, a jakie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z Twojej działalności? Ogromną skarbnicą wiedzy, gdzie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z podatkiem dochodowym, znajdziesz na e-pity.pl