Jak skorygować nieplanowane pomyłki w NIP na paragonie?

16 października tego roku Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia odnośnie paragonów na których widnieje NIP nabywcy. Określa się je jako faktury uproszczone, gdyż spełniają takie samo zadanie. Od teraz wiemy już w jaki sposób poprawić pomyłkę w NIP, który widnieje na paragonie.

Aby faktura uproszczona, czyli paragon stała się zgodna z przepisami należy wprowadzadzić na niej szereg informacji. Chodzi przede wszystkim o NIP nabywcy, a oprócz tego wartość paragonu nie może być większa od 450 zł bądź 100 euro. Oprócz tego nie może zabraknąć numeru faktury, daty wystawianie dowodu, danych dostawcy oraz NIP nabywcy. W dalszej kolejności na paragonie znajdzie się nazwa towaru bądź usługi, stawka oraz kwota podatku VAT i łączna kwota.

W sytuacji, kiedy na fakturze zauważona zostanie pomyłka, można zdecydować się na wystawienie noty korygującej. To nieplanowany błąd, który jednak trzeba bez żadnych oporów poprawić. Nota korygująca to jedna z możliwości, ale oprócz tego przedsiębiorca może zdecydować się na fakturę korygującą na której widnieje prawidłowy NIP. Warto jeszcze zaznaczyć, że notę może wystawić zarówno nabywca, jak i odbiorca.