Ekwiwalenty a urlop

Każdy pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Prawo obowiązujące w Polsce daje mu możliwość wykorzystania go do 30 września kolejnego roku. W przypadku, kiedy się na to nie zdecyduje, ma możliwość uzyskania ekwiwalentu. Sytuacja ta dotyczy jednak tylko wybranych sytuacji.

Z urlopu wypoczynkowego może skorzystać każdy pracownik, gdyż należy się on wszystkim zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Przepisy w naszym kraju wskazują, że osoby zatrudnione mają przyznane 20 bądź 26 dni urlopu. Ilość ta jest uwarunkowana stażem pracy pracownika. Kiedy zatrudniona osoba pracuje krócej niż 10 lat, przysługuje jej 20 dni wolnego na jeden rok kalendarzowy. Z kolei w przypadku osób, które pracują już przeszło 10 lat jest to 26 dni.

Pracownicy w niepełnym wymiarze czasu dopasowują swój urlop do wymiaru etatu.

W sytuacji, kiedy pracownik nie zdecydował się na urlop do 30 września kolejnego roku może otrzymać prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop, którego nie wykorzystał. Odnosi się to jedynie do sytuacji, kiedy pracownik został zwolniony bądź nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy. Na podstawie przepisów wiadomo więc, że pracownik nie może uzyskać ekwiwalentu jeśli cały czas pracuje, gdyż ma prawo i jednocześnie obowiązek odpocząć od pracy.

W prawdziwym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik decyduje się  na pieniądze zamiast wykorzystania urlopu. Należy jednak jasno zaznaczyć, że ta sytuacja jest sprzeczna z obowiązującym prawem.