Tarcza branżowa

Obecnie uchwalona Tarcza Branżowa skupia się przede wszystkim na branży gastronomicznej, rozrywkowej, fitness, fotograficznej, filmowej, zdrowia fizycznego oraz sprzedaży detalicznej. Wszystkie te sektory bardzo cierpią na panującej epidemii oraz nowych obostrzeniach, które wprowadzane są co kilka tygodni.

Wsparcie ma opierać się na zwolnieniu z opłacania składek ZUS, większej ilości świadczeń postojowych oraz 5 tysięcy zł dotacji.

Przedsiębiorcy nie muszą zapłacić składek ZUS za miesiąc listopad w sytuacji, kiedy ich działalność funkcjonuje od 30 września bądź wcześniej, a także kiedy uzyskany przez przedsiębiorcę przychód jest o 40% mniejszy niż przychód uzyskany rok wcześniej. Konieczne jest również dostarczenie deklaracji rozliczeniowych bądź imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 do 31 grudnia 2020. Oprócz tego działalność musi znaleźć się na liście wspieranych branż.

Jednorazowe świadczenie postojowe to z kolei wsparcie w wysokości 2080 zł. W tym przypadku również trzeba spełniać określone przesłanki umożliwiające uzyskanie wsparcia finansowego.