Jak znosić krytykę i na niej skorzystać?

Godne znoszenie krytyki to bardzo trudna sztuka. Da się jednak ją opanować, jeśli zrozumiemy, jaką wartość ma konstruktywna krytyka. A więc jak to z nią jest?

Czym jest konstruktywna krytyka?

Jeśli mamy przyjąć czyjąś krytykę, to musimy w ogóle umieć ją rozpoznać. Krytykowanie nie polega na mówieniu pierwszych lepszych negatywnych rzeczy, jakie przychodzą nam do głowy na czyjś temat. Konstruktywna krytyka nie ma nic wspólnego z pastwieniem się nad kimś. Wręcz przeciwnie, intencje, jakie za nią stoją, powinny być dobre. Dzięki odpowiedniemu zwróceniu uwagi na czyjeś błędy, jesteśmy w stanie tej osobie pomóc. Jak inaczej ktoś miałby naprawić swoje wady, jeśli nie jest ich świadomy?

Granica jest cienka

Czasami bardzo łatwo nas zranić. Wystarczy, że ktoś swoimi słowami naruszy naszą strefę prywatności i nawiąże do jakiejś naszej rany, która jeszcze się nie zagoiła. Czy to oznacza, że powinniśmy tę osobę traktować jak wroga i uznać to za brutalny atak? Niekoniecznie. Lepiej zastanowić się nad tym, co z tego jest prawdą i jak wiedzę o tym możemy wykorzystać na naszą korzyść.