VAT może zostać zwrócony w 3 dni – projekt nowej ustawy

Za sprawą wprowadzenia podzielonej płatności, którą znamy jako Split payment konto firmowe dzieli się teraz na rachunek główny oraz rachunek VAT. W sytuacji, kiedy przelew wykonany przez kontrahenta wykonano przy pomocy Split payment, oznacza to umieszczenie kwoty netto na rachunek głównym. Jak nietrudno się domyślić kwota VAT zostaje automatycznie przekazana na rachunek VAT. Środki na VAT nie mogą zostać wypłacone przez przedsiębiorcę, a do tego nie da się z nimi wiele zrobić. Można je przeznaczyć jedynie na przelewy z wykorzystaniem Split payment, a także do uiszczenia zobowiązań podatkowych oraz względem ZUS.

Środki pieniężne, które znajdują się na koncie VAT można uwolnić. Jednakże wiąże się to z dostarczeniem wniosku do Urzędu Skarbowego w którym przedsiębiorca prosi o ich zwrócenie. Decyzja musi dotrzeć do maksymalnie 25 dni.

Jednakże sytuacja ta może niedługo ulec zmianie. Jest to związane z tym, że na dzień dzisiejszy w Sejmie znajduje się już nowy projekt ustawy. Zakłada ona obowiązek wydawania decyzji w tej sprawie w terminie do 3 dni.

To dobre rozwiązanie w przypadku, kiedy nie istnieje konieczność uiszczenia należności podatkowych oraz nie trzeba opłacać żadnych faktur od kontrahentów. Jednocześnie oznacza zdecydowanie szybsze uzyskanie środków na rachunku głównym przedsiębiorcy. Wpłynie to na uzyskanie lepszej płynności finansowej, dlatego miejmy nadzieję, że projekt ustawy zostanie zaakceptowany.