AICPA® i CIMA® o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorców

AICPA® i CIMA® przedstawiają rekomendacje dla rządu

AICPA® i CIMA® apelują do polskiego rządu, aby podjąć stanowcze kroki w kwestii wspierania polskiej gospodarki. Eksperci sugerują, aby następne działania były związane z wprowadzaniem programów, związanych z technologią i cyfryzacją, dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do tego dochodzi wspieranie zrównoważonego rozwoju. Rekomendacje przygotowali specjaliści z Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA.

Cyfryzacja i technologie

Raport „Smart Industry in Poland 2020” pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie przynosi cyfryzacji. Warto wspomnieć, że to właśnie w tym okresie największe sukcesy zaczęły odnosić firmy, oferujące narzędzia do komunikacji zdalnej, a także dystrybutorzy, inwestujący w e-commerce. Podobne wyniki pokazuje raport przygotowany przez Europejski Fundusz Leasingowy, według którego wykorzystanie rozwiązań technologicznych przez rodzimych małych i średnich przedsiębiorców wzrosło aż o 65%.

Czego dokładnie dotyczą rekomendacje?

Wśród rekomendacji możemy przeczytać o programach wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, a także doradztwa, związanego z użyciem technologii w biznesie. Przykładem takiego wsparcia mógłby być voucher, który przedsiębiorca dostaje, aby pokryć część kosztów wdrożenia określonego oprogramowania.

Inną kwestią jest tzw. Program Akceleracji Wzrostu. Chodzi w nim o współpracę między biznesmenami, a podmiotami gospodarczymi. Miałoby to wpłynąć korzystnie na identyfikację barier wzrostu a także pracę nad pokonywaniem tych barier. Przyjęcie tych rozwiązań przez polski rząd miałoby więc przynieść pozytywne efekty dla rodzimej gospodarki. Chociaż już pewne programy powstają, wydają się one nie wystarczyć. Inicjatywy takie jak „Polski ład” znalazły wielu przeciwników mimo swoich pozytywnych założeń, więc widać, że jeszcze bardzo dużo brakuje, aby opracować sposób naprawiania gospodarki, który usatysfakcjonuje wszystkich.

AICPA® i CIMA® z propozycją dla starszych

Wiadomo, że wspieranie młodych przedsiębiorców jest ważne, bo to w ich rękach leży przyszłość gospodarki i całego świata biznesu. Wśród rekomendacji AICPA® i CIMA® znalazły się jednak wzmianki na temat przedsiębiorców powyżej 40-ego roku życia. O co chodzi? Otóż nie trzeba być profesorem socjologii, żeby zauważyć, że wśród starszej części społeczeństwa występują większe problemy z odnalezieniem się w świecie technologii. A to właśnie technologia z dominowała dzisiejszy rynek w praktycznie każdej branży.

Brak wystarczającej wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technicznych oznacza dla nich wykluczenie. Można uważać to za błahostkę, ale jeśli spojrzymy na dzisiejszy świat, to wykluczenie cyfrowe jest poważnym problemem. Podobnie sytuacja wyglądała w czasach Rewolucji Przemysłowej, kiedy wielu pracowników traciło swoje posady, gdyż ich fach nie był już potrzebny. Ważniejsze stało się obsługiwanie maszyn, a nie każdy to wtedy potrafił. Czyż nie tak jest z dzisiejszymi urządzeniami elektronicznymi i coraz nowszymi formami oprogramowania?